Terms and conditions

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser ved køb af produkter og ydelser på Yinpower.


1. Generelt:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle handler indgået med Yinpower. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Yinpower.


2. Forudsætninger:

For at kunne indgå en aftale på disse vilkår med Yinpower, og dermed blive tilmeldt tjenesten som abonnent, skal du være mindst 18 år og/eller på anden måde bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af indeværende forretningsbetingelser.


3. Bestilling af ydelser:

Forud for afgivelse af bestilling, vil du på Yinpower se en oversigt, der viser de varer, du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb (inklusive eventuelle leveringsomkostninger). Når du har afgivet din bestilling, og Yinpower har registreret din indbetaling, modtager du på mail en ordrebekræftelse.


3.1. Behandling af data:
For at kunne gennemføre en bestilling hos Yinpower, skal du oprette en konto.
I den forbindelse beder systemet dig afgive dit fulde navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn og fødselsdag, samt evt. information om hvordan du har fundet frem til Yinpower.

Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og lave intern statistik på Yinpower, og vil ikke blive anvendt til andet formål eller videregivet til tredjepart. Undtaget herfor er den situation hvor medlemmer er henvist fra en samarbejdspartner til Yinpower,  og der desuden er kontraktuel aftale om at tilbyde de medlemmer, der henvises fra samarbejdspartneren en helt særlig rabat på medlemskabet. Når dette er tilfældet, må Yinpower oplyse, om medlemmets medlemskab på Yinpower er opsagt eller ej.

Oprettelse af en konto hos Yinpower indebærer, at du automatisk tilmeldes Yinpowers Nyhedsbrev, og at din e-mailadresse bruges af Yinpower til at sende information om nye kampagner, videoer der passer til dig, ændringer i datapolitik eller forretningsbetingelser og lign.

Du kan når som helst det måtte ønskes, afmelde dig nyhedsbrevet – herefter må Yinpower kun sende dig mails der omhandler dine egne data eller din status hos Yinpower.


Det skal måske tilføjes Kristine der står bag Yinpower ikke er kendt for at sende mange nyhedsbreve ud.

Alle personlige data lagres på ubestemt tid, eller indtil du selv anmoder om at de slettes. Sletning kan ske ved at rette henvendelse til info@yinpower.dk.

Ved at oprette førnævnte konto, accepterer du samtidig at Yinpower behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Yinpowers privatlivspolitik.

Samtidig erklærer du dig indforstået med, at Yinpower til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Yinpower, såfremt du ikke overholder betingelserne for brug.


3.2 Betaling og pris:
Yinpower benytter betalingstjenesten Stripe, og oprettelsen af en konto hos Yinpower indebærer at du er indforstået med, at al indsamling af dine betalingsoplysninger sker her igennem.
Betalingen for dit abonnement hos Yinpower sker automatisk og forud for hver periode, lige indtil du aktivt opsiger dit abonnement. Du kan vælge imellem at betale månedsvis eller årligt.

Ved månedlig betaling, opkræves du automatisk månedsprisen hver 30. dag, regnet fra det tidspunkt hvor du aktiverer dit abonnement, eller, såfremt abonnementet er begyndt med en gratis prøveperiode, fra den gratis prøveperiodes udløb.

I nogle tilfælde kan opkrævningen ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis der er har været for lidt penge på din konto ved første trækningsforsøg, eller det ikke har været muligt at bekræfte dine betalingsdetaljer.

For at opsige et medlemskab hos Yinpower inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal du opsige tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

Priserne for abonnement hos Yinpower, kan ses på Yinpowers webside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort, debetkort eller anden betalingsmåde, som Yinpower til enhver tid måtte informere dig om.

Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.
Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Yinpower sig ret til at lukke din adgang til.


4A. Fortrydelsesret/reklamation:

Du har 14 dages fuld returret på køb af medlemsskab hos Yinpower. Dette gælder også et prøvemedlemsskab.
Ved øvrige køb på hjemmesiden, herunder f.eks. yoga-udstyr og live-arrangementer, gælder der særlige købsbetingelser, som fremgår i forbindelse med det enkelte produkt.

4B. Fortrydelsesret / reklamation i.f.m. velkomstgaver

Ved køb af medlemsskab som samtidig indeholder en fysisk velkomstgave såsom yogamåtte, bog, yogaklodser eller lignende, er der ikke returret på det køb i medlemsskabet, hvortil gaven er knyttet.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet den første betaling hvortil måtten er tilknyttet. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave og betaler kun porto, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet portoen. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.


5. Ansvar i forbindelse med køb på og øvrig anvendelse af sitet:

Yinpower kan ikke garantere, at webstedet til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. Yinpower kan som følge heraf ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes manglende stabilitet eller problemer med internetforbindelse eller opkobling m.v.
Yinpower linker til andre sider, der ejes af tredjepart, og kan ikke stilles til ansvar for disse siders indhold.


6. Ansvar i forbindelse med enhver form for medlems-, kursus- og arrangementsaktivitet i Yinpower:

På intet tidspunkt kan Yinpower drages til ansvar for brugerens helbred, skader eller skavanker i forbindelse med eller som følge af undervisningen på kurset/onlineundervisningen på Yinpower. Al deltagelse i undervisning, kurser og arrangementer afholdt af Yinpower sker således på eget ansvar.


Det er ligeledes brugerens eget ansvar på workshops osv. at informere om forhold såsom graviditet, hypermobilitet, sygdom, psykiske forhold eller lign., der kan have relevans i forhold til undervisningen. Det er også eget ansvar på kurser, arrangementer mv. at passe på egne sager, værdigenstande o.lign.. Forældre har ligeledes det fulde ansvar for egne, medbragte børn ifm. arrangementer i Yogavivo.
Yinpower forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger eller force majeure som flytning af f.eks livestreams.


7. Copyright og samtykke:

Der er copyright på alle produkter på Yinpower.dk med mindre andet er angivet. Det gælder således også navn, varemærker, logo, grafik, billeder, video, tekst og illustrationer o.lign.
Har du deltaget i videooptagelser til Yinpowers online undervisning, tillader du at Yinpower har den fulde ret til at bruge materialet online på hjemmesiden og i diverse markedsføringssammenhænge.


7.1 Varemærke ®️

Betegnelsen ”YINPOWER”, er beskyttet som et registreret varemærke i Danmark under registreringsnummer VR201800204.


8. Medlemsskab:

Et medlemsskab i Yinpower er personligt og at du må ikke videregive login-oplysninger til tredjepart.

Indholdet du får adgang til med dit medlemskab hos Yinpower må udelukkende bruges til personlige,ikke-kommercielle formål.
Medmindre der udtrykkeligt og skriftligt fastslås andet, må ingen del af Yinpower tjeneste eller dens indhold benyttes til virksomhedsdrift eller offentlig fremvisning.

Dit medlemskab indebærer ingen rettigheder eller ejendomsret over tjenesten Yinpower ej heller indholdet herunder.


8.1 Aktivitetslogning
Når du opretter en konto hos Yinpower, logges al din aktivitet. Enhver brug af Yinpowers tjenester registreres i loggen, med henblik på at kunne målrette forløb, for at have et historisk overblik hvis brugeren oplever fejl i events, betalinger eller i forbindelse med anden kundeservice.


8.2. Yinpower værktøjer
Medlemmer af Yinpower får stillet en række værktøjer til rådighed, herunder f.eks. kalender, playlister, favoritter, gavekort, profilbillede samt kommentarfelter på sitet. Brug af disse værktøjer indebærer samtykke til at brugerens data i den forbindelse opbevares og at de knyttes til dit medlemskab hos Yinpower generelt.


8.3 Kundeservice
Ved kontakt med kundeservice, er brugeren indforstået med at mails gemmes hos Yinpower, med det formål at kunne servicere bedst muligt og evt. hjælpe i andre lignende sager.


8.4 Opsigelse af medlemskab
Du kan som medlem på Yinpower til enhver tid opsige dit medlemskab. Gør du det, beholder du adgang til Yinpower for den resterende del af den periode, du har betalt for.
Opsigelse af medlemskab sker ved at bruge funktionen under [Min profil] -> Kontooplysninger. Du skal være logget ind for at få adgang til dit eget profil område.
Du vil efter opsigelse stadig modtage vores nyhedsmails, med mindre du selv afmelder dette.


9. Dine rettigheder:

9.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Yinpower behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede Yinpower om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Yinpower behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du kontakte info@yinpower.dk

9.2 Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod Yinpowers indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af mine personoplysninger, eller at bede Yinpower om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

9.3 Dataportalitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

9.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, Yinpower behandler om dig, ikke er korrekte.

9.5 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Yinpower. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til info@yinpower.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med oprettelse af din brugerkonto, kan du selv korrigere via login til din brugerkonto.

9.6 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet Yinpower. Du er indforstået med, at det ikke er muligt fortsat at være medlem hos Yinpower efter tilbagetrukket samtykke.


10. Kontakt:

Hvis du er uenig i den måde, som Yinpower behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som oplysningerne anvendes til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, foreslag eller kommentarer er du også velkommen til at kontakte os.

Vi håber du kommer til at nyde din tid her hos Yinpower – og ikke mindst effekten af din tid på yogamåtten.

God fornøjelse!